Hình ảnh Người dân tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại Trường Đua Phú Thọ ngày 29/06/2021

Người dân tiêm vaccine Covid-19 tại Trường Đua Phú Thọ ngày 29/06/2021