Hình ảnh người dân tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại Trường Đua Phú Thọ

Người dân tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại Trường Đua Phú Thọ ngày 29/06/2021