Bình minh trên bãi biển Mỹ Khê

Bình minh trên bãi biển Mỹ Khê